ข้อปฏิบัติระเบียบการเข้าปฏิบัติธรรมวัดป่าเจริญราช

ระเบียบการปฏิบัติธรรม

 ระเบียบการเข้าปฏิบัติธรรม

การเข้าปฏิบัติธรรม ก่อนที่จะลงทะเบียนเข้าปฏิบัติธรรม ต้องศึกษาและยอมรับกฎระเบียบของวัด ดังนี้

คุณสมบัติของผู้เข้าปฏิบัติธรรม

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

กฎระเบียบสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม

ตารางเวลา สำหรับกลุ่มบุคคลหรือหมู่คณะ

ค่าใช้จ่าย : ตามกำลังศรัทธา 

ประมวลรูปภาพปฏิบัติธรรม  

  

โทรศัพท์ 0-29952112 

หรือสอบถามโดยตรงได้ที่ 

อาจารย์ดรุณี พัวพันธ์สกุล (แม่น้อง) โทร.085 6664898 

น้องมายด์ ชนาณา โทร. 0909549564 

หรือ Inbox สอบถามได้ที่ facebook:ศิษย์วัดป่าเจริญราช 

ไลน์ออฟฟิศเชียล : วัดป่าเจริญราช