คอร์สปฎิบัติธรรมทั่วไป ๓ วัน

กำหนดการลงทะเบียน สำหรับคอร์สปฏิบัติทั่วไป 3 วัน

        เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมสามารถลงทะเบียนในวันและเวลาที่ทางวัดป่าเจริญราชได้กำหนดไว้ตามประกาศด้านล่าง

โดยในแต่ละการรับช่วงเวลา จะเปิดรับจำนวน ไม่เกินครั้งละ ๗๐ คน เพื่อรักษาระยะห่างของผู้ปฏิบัติธรรมตามมาตรการป้องกันโควิดของทางวัดฯ

รายละเอียกการรับสมัครปฏิบัติธรรมช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

. ปฏิบัติช่วงวันที่ ๑๘ สิงหาคม - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

. ปฏิบัติช่วงวันที่ ๒๕ สิงหาคม - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ 

โดยทุกช่วงเวลาของสิงหาคม สามารถลงทะเบียนตามลิ้งค์นี้ได้ทั้งหมด ทุกช่วงเวลา 

รายละเอียกการรับสมัครปฏิบัติธรรมช่วงเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ดังนี้  เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม เป็นต้นไป

. ปฏิบัติช่วงวันที่ ๘ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖

. ปฏิบัติช่วงวันที่ - ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖

. ปฏิบัติช่วงวันที่ ๒๒ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖

 ฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนผ่านระบบแล้ว(เก่า)


โดยผู้ลงทะเบียนปฏิบัติธรรมต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ก่อนเข้าปฏิบัติธรรม

Line @: @watpacharoenrat 

หมายเหตุ : ทั้งนี้กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับสถานการณ์โควิด